Sağlık
Myasthenia Gravis Nedir? 16.03.2018


Myasthenia Gravis Nedir?

Ağır kas zaafı olarak nitelendirilen myasthenia gravis, kaslarda meydana gelen güçsüzlük ile kendini göstermektedir. Kronik bir kas hastalığı olan myasthenia gravis, kas ile sinirlerin bağlantı noktası olarak nitelendirilen nöromüsküleri yok eden antikorların oluşması sonucunda meydana gelir.

1672 yılında İngiliz doktor Thomas Willis tarafından ilk defa tanımlanan myasthenia gravis, daha sonraki yıllarda detaylıca araştırılarak hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. Bulaşıcı hastalıklar kategorisinde yer almayan myasthenia gravisin genetik bir hastalık olmadığı düşünülmektedir. Ancak hastaların %3’ün ailelerinde myasthenia gravis hastalığına rastlanılması bazı vakalarda genetik etkenlerin rol oynadığını belirtmektedir.

Kas ve sinir arasındaki bağın zayıflaması ve iletişimin azalması sonucunda kaslar zayıflamaya başlar. İstemli olarak hareket eden kasların güçsüzleşmesiyle kendini gösteren myasthenia gravis, göz ve göz kapağı hareketlerinin yanı sıra yüz kasları ve yutma kaslarının ilk olarak etkilendiği kronik bir hastalıktır.
Hastalık genellikle günün ilk saatlerinde belirti vermez. Yorgunluk ile birlikte kendini göstermeye başlayan myasthenia gravis, belirtiler öncelikle göz, ağız çevresi, dil, çiğneme ve yutma kasları olmak üzere yüz kaslarında görülür. Ancak bu belirtiler dinlenme ile kısmen düzelir.
Erkeklerde görülme oranı daha yüksek olan myasthenia gravis, hemen hemen her yaş grubunda görülebilir. Ancak kadınlarda ve erkeklerde görülme yaşı birbirinden farklıdır. Kadınlarda 20-30 yaş aralığında görülürken; erkeklerde genenllikle 50 yaş ve sonrasında görülmektedir. Ülkemizde yaklaşık 3000 myasthenia gravis hastası olduğu belirtilmektedir.

Ağır Kas Zaafı Hastalığı Neden Olur? 

hastalığın kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda myasthenia gravis hastalarının merkezi sinir sisteminde belirgin bozukluklara rastlanılmamıştır.
Hareket impuslarının (emirlerinin) kasa geçişinde meydana gelen bozukluğun myasthenia gravis nedenlerinden olduğu belirtilmektedir. Asetilkolin, sinir ucundan salgılanan kimyasal maddedir. Asetilkolin, hareket impuslarının sinirden kasa geçişini sağlamaktadır. Bu maddenin salgılanmasındaki kusur veya kasın bu maddeye karşı duyarlılığını yitirmesi gibi durumlar myasthenia gravis nedenleri arasında sıralanmaktadır.

1960’lı yıllarda ortaya atılan bir teori ile myasthenia gravis hastalarının yaklaşık %90’ının kanlarında; sinir kas birleşiminde yer alan reseptöre karşı antikor bulunduğu belirtilmiştir. Bağışıklık maddesi olan antikorun kas ve sinir arasındaki iletiyi sağlayan asetikolin yerine geçerek onunla savaştığı belirtilmektedir. Bu durumda reseptörle birleşen ve impuls iletisini bloke eden antikorlar myasthenia gravis hastalığının semptomlarını ortaya çıkarır.
Myasthenia gravis, otoimmun hastalıklar kategorisinde yer alır. Otoimmun hastalıklarda organizma kendi öz dokusunu yabancı madde olarak algılarak antikorlar oluşturur.

Belirtileri Nelerdir?

Myasthenia gravisin başlıca belirtisi yorgunluk ile birlikte kendini göstermesidir. Dinlenme sonrasında kısmen düzelen myasthenia gravis, öncelikle göz kapağında gözlemlenir. Üst göz kapağının düşmesi ile başlayan belirtilerle hastanın çift görmesi de söz konusu olabilir. Myasthenia gravis hastalığının ilk belirtilerini sıralamak gerekirse; çift görme, yutma veya çiğneme zorluğu, konuşma bozukluğu, ses kısıklığı ve solunum yetmezliğidir.
Myasthenia gravis belirtileri ilk başlarda kısa süreli olabilir. Gözlemlenen belirtiler bir iki sonra kendiliğinden düzelebilir veya bir iki gün sonra yeniden tekrarlayabilir. Yüz kaslarında gözlemlenen belirtilerin yanı sıra kol ve bacak kaslarından da zaaflar görülür. Ancak belirtiler hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir.
Bu Faktörler size olumsuz etkileyecektir.   • Enfeksiyon hastalıkları


  • Uyku bozuklukları


  • Aşırı fiziksel aktivite


  • Regl dönemi


  • Soğuk algınlığı


  • Gebelik


  • Kininli ilaçlar


  • Bazı kas gevşeticiler


  • Bazı antibiyotikler

Ağır Kas Zaafı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Myasthenia gravis tedavisinde yatak istirahi zorunlu tutulmakla birlikte oldukça önemlidir. Yatak istirahati ile ilaçların etkisi için uygun bir ortam sağlanmaktadır. Hastanın sıvı ağırlıklı beslenmesi oldukça önemlidir. Hastalığın kesin tedavisi bulunmamakla birlikte uygulanan tedaviler ile belirtilerin en aza indirilmesi amaçlanır.
Uygulanan tedavi hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda hastalığın şiddeti tedavi şeklinde oldukça etkili bir rol oynar. Ağır vakalarda hastanın kolay nefes almasını sağlamak amacıyla solunum makinesine ihtiyaç duyulabilir.

İlaç Tedavisi: Antikolinesteraz ilaçlar kullanılmaktadır. Kas yorgunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan neostigmin ve piridostigminler sayesinde oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır.

Timektomi: Timus bezinin cerrahi müdahale ile çıkarılması işlemidir.

Plazmaferez: Kandan anormal antikorları gidermekle birlikte normal antikorları bulunan kanın yerine konulmasını hedefleyen bir prosedürdür.

İmmünglobulin: Sinir sisteminin bağışıklık sistemine saldırmasını engelleyen bir kan ürünüdür. 
 

Benzer Yazılar