Sağlık
Otoimmun Hastalıklar Nedir? 06.04.2018

Otoimmun Hastalıklar Nedir?

Özbağışıklık, otoimmünite veya kendine bağışıklık; bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılığıyla oluşan tepkilere genel olarak verilen genel addır.
Özbağışıklıkta canlının kendi vücudunda bulunan öz dokuları "yabancı" olarak algılayıp, bunlara karşı antikor oluşturarak tanımaz ve dolayısıyla bağışıklık sistemi hücreleri vücudün kendi dokularına saldırır.

Otoimmün Hastalıklar

Otoimmün hastalıklar sayıca fazla olmamakla birlikte tamama yakını idiopatiktir, yani sebepleri tam olarak ortaya koyulamamıştır. Ancak otoimmün hastalıkların tedavilerinde genel bir kural olarak kortikosteroidler kullanılır.

Yaygın Bilinen Bazı Otoimmün Hastalıklar ;

Bağışıklık sistemi hücreleri eklemlere saldırarak eklemlerde ağrıya, şişmeye ve iltihaba neden olur. Romatoid artrit tedavi edilmezse kalıcı eklem hasarına sebep olabilir.

Lupus Hastalığı

Bu hastalıkta otoimmün antikorlar kendilerini vücut dokularına bağlayarak eklemleri, kan hücrelerini, akciğerleri, böbrekleri ve sinirleri etkiler.

İltihaplı Bağırsak Hastalığı

Bağışıklık sistemi bağırsak duvarını tahrip ederek ishale, ani bağırsak hareketlerine, rektal kanamaya, ateşe, karın ağrısına ve kilo kaybına neden olabilir. Kron hastalığı ve ülserli kalınbağırsak hastalığı (Ülserli Kolit) gibi türevleri vardır. 

Multiple Skleroz (MS Hastalığı)

Bu hastalıkta bağışıklık sistemi sinir hücrelerine hücum ederek körlüğe, ağrıya, denge yitimine, güçsüzlüğe ve kas kasılmalarına yol açar.

Tip 1 Şeker Hastalığı

Bağışıklık sistemi pankreasta insülin hormonu üreten hücreleri yok ederek şeker hastalığına yol açar.

Guillain-Barre Sendromu 

Bu hastalıkta bağışıklık sistemi, bacaktaki kasları kontrol eden sinirlere saldırır. Kol ve üst vücut kaslarındaki sinirleri de etkileyebilir.

Sedef Hastalığı

Bağışıklık sistemi kan hücreleri (T Hücreleri) ciltte birikmeye başlarsa ortaya sedef hastalığı çıkar. Bu durumda sıklıkla deride gümüşi, pul pul plaklar oluşur.

Grave Hastalığı

Bu hastalıkta bağışıklık sistemi tiroid bezlerini etkileyerek kandaki tiroid hormonu miktarını artırır. Belirtileri kilo kaybı, şişen gözler, yüksek nabız, gerginlik ve kırılgan saçlardır. 

Haşimato Hastalığı

Bağışıklık sistemi tiroid hormonu üreten hücrelere saldırıp tahrip ederek, kabızlığa, yorgunluğa, depresyona, aşırı kiloya ve cilt kuruluğuna yol açar.

Miyasteni (Myasthenia Gravis)

Bağışıklık sistemi, sinir hücrelerinin üzerine yapışarak kasları kontrol etme yeteneklerini azaltan antikorlar üretir.

Damar İltihabı (Vaskülit)

Bu hastalıkta kan damarları bağışıklık sisteminin hedefi hâline gelir.

Otoimmün Hastalıklar Nasıl Teşhis Edilir? 

Hasta şikayetleri ve muayene bulguları teşhise yardımcı olur. Kesin teşhis laboratuar incelemeleri ile konur. 

Otoimmün hastalık şüphesinde aşağıdaki laboratuar testler istenir:   • Anti Nükleer Antikor testleri ( ANA paneli ), Otoantikor testleri, ENA profili


  • Tam kan sayımı,


  • CRP, 


  • Sedimantasyon. 

Otoimmün Hastalıkların Tedavisi: 

Otoimmün hastalıkların tedavisinde amaç: 
Şikayetlerin giderilmesi,
Otoimmün reaksiyonun dindirilmesi, 
Vücut direncinin arttırılması hedeflenir. 

Hastalığa ve şikayetlere yönelik tedavi planlanır. Eksikliklerin yerine konması gerekir, tiroid hastalıklarında tiroid hormonu, diyabette insülin, vit B12 vb. kan tablosunu bozan otoimmün hastalıklar kan nakli gerektirebilir.
Kas eklem kemik hastalıklarına neden olan otoimmün hastalıklarda fizik tedavi gerekebilir. 
Otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar immün sistemi baskılamaya, reaksiyonu durdurmaya yönelik ilaçlardır. Bu ilaçlara immün süpresif ilaçlar denir ve vücudun savunmasını da bozarlar. Bu amaçla en çok kullanılan ilaçlar kortizonlu ilaçlardır ( kortikosteroid ilaçlar ). 

Otoimmün Hastalıklar Tehlikeli Midir? 

Otoimmün hastalıklar kendi kendine geçen geçici hastalıklar değillerdir. Birçok otoimmün hastalık kronik tir. Tedavi ile kaybolmaz kontrol altına alınırlar. Şikayetler zaman zaman alevlenebilir. Şikayetlerin artmaya başladığı alevlenme dönemleri vardır. 
Otoimmün hastalığın çeşidine göre komplikasyonlar ortaya çıkar. Hem hastalık hem de tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar komplikasyon ayol açabilir. Özellikle immün süpresif ilaçların neden olduğu enfeksiyonların tedavisi zor olabilir. Otoimmün hastalıkları başlatan sebepler tam olarak bilinmemektedir. Hastalıklardan bilinen bir korunma yöntemi yoktur. 
 

Benzer Yazılar