Sağlık
Beyin Felci 19.01.2017

BEYİN FELCİ

Genel Bakış

Beyin Felci Nedir?

Serebral felç (CP de denir), hayatın ilk birkaç yılında çocukları etkileyen bir grup engel grubudur. CP'li çocukların kaslarını kontrol etmede ve vücut hareketlerini koordine etmede sorun vardır. Sert veya zayıf kasları olabilir, bu da olağandışı kas hareketleri yapmalarına neden olabilir. CP'ye sahip bebekler haddeleme, oturma, tarama, gülümseme veya yürüyüşe başlarken normalden uzun sürebilir.

CP hafif veya ağır olabilir. Hafif KP'ye sahip bir çocuk garip hareketlere sahip olabilir, ancak çok az veya hiç yardım etmeyebilir. Şiddetli CP'ye sahip bir çocuk yürüyemeyebilir, konuşmada zorlanabilir ve yaşam boyu bakım ve yardım gerektirebilir.

Farklı Beyin felci(CP) türleri nelerdir?

3 tip CP vardır:

Spastik CP: CP'nin en yaygın şeklidir. Kasların sertleşmesine ve hareketin zorlaşmasına neden olur. Spastik CP, vücudun bir yanını, iki bacağı ya da iki kolunu ve iki bacağı da etkileyebilir.

Athetotik CP: Spastik CP kadar yaygın değildir. Athetotik CP kontrolsüz, yavaş vücut hareketlerine neden olur ve tüm vücudu etkiler.

Ataksik CP: En sık görülen CP şeklidir. Ataksik CP denge ve koordinasyonu etkiler.

Bazı çocuklarda, birden fazla CP örneği bulabilirsiniz. Buna karışık bir CP formu denir.

Belirtiler

Beyin Felci belirtileri nelerdir?

CP semptomları genellikle zamanla kötüleşmez. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

- Sert kaslar veya kaslar çok disketlidir

- Kontrolsüz hareketler

- Koordinasyon eksikliği

- Yürüme güçlüğü (örneğin, bir ayak veya bacak sürüklenebilir)

- İnce motor kontrolü ile zorluk (örneğin, bir gömlek yazarken veya -düğmeye basarken zorlanıyor)

- Konuşma güçlüğü, yutma veya yeme zorluğu

- Aşırı drooling

- Nöbetler

CP'li çocukların bazen başka sağlık sorunları var. Bunlar görme, işitme ile ilgili sorunlar veya gelişimsel gecikmeleri içeren sorunları içerebilir.

Sebepler ve Risk Faktörleri

Beyin Felcine neden olan faktörler nelerdir?

CP'ye neden olan beyin hasarı, çocuğun doğumundan önce, doğum sırasında veya yaşamın ilk birkaç yıllarında ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, CP doğumda bulunur. Normalde, beyin vücuda tam olarak nasıl hareket edileceğini ve tam olarak ne zaman hareket edileceğini bildiren mesajlar gönderir. CP'ye sahip çocuklar bu mesajları gönderen beyne zarar verir. Bu, CP görüşmeleri olan bir çocuğun çalışma şekli, yürüme ve hareket etmesini etkiler.

Gebe annede, kızamıkçık veya suçiçeği gibi bazı enfeksiyonlar, gelişmekte olan bebekte beyin hasarı riskini artırabilir ve CP'ye neden olabilir. Bazen bir bebeğin beyni rahimdeyken düzgün gelişmez ve CP'ye yol açabilir. Doktorlar bunun neden olduğunu kesin olarak bilmiyorlar, ancak bazı durumlarda annenin bazı zehirli maddelere maruz kalması ile ilişkili olabilirler.

Zor bir iş gücü veya doğum CP'ye neden olabilir. Bu doğum sırasında bebeğin beyninde oksijen eksikliğinin olması durumunda olabilir. Yeni doğanlarda tedavi edilmediğinde şiddetli sarılık da CP'ye neden olabilir.

Menenjit veya viral ensefalit olan çocuklar CP'ye de yol açabilir. Menenjit beynin ve omuriliğin etrafındaki zarların iltihabına neden olur. Viral ensefalit beynin iltihabına neden olur.

CP, aynı zamanda ilk birkaç ayda ya da yaşamın devam eden yıllarında beyin hasarıyla ilişkilendirilir.

Beyin Felci Risk Faktörleri

- Hamile annelerde, kızamıkçık gibi enfeksiyon

- Doğum öncesi beynin kan dolaşımı problemleri

- Anormal beyin gelişimi

- Erken doğum veya düşük doğum ağırlığı

- Doğum başında ayak başında (makat) pozisyonda olan bebekler

- Zorlu doğum veya birden fazla bebeğin doğumu

- Hamile bir annede toksik maddelere maruz kalma

- Yeni doğanlarda şiddetli sarılık

- Bakteriyel menenjit gibi doğumdan sonra bebekte oluşan enfeksiyonlar

- Doğum sonrası kafa yaralanmaları

Teşhis ve Testler

Doktorum, çocuğumun beyin felci olup olmadığını nasıl anlayabilir?

Doktorunuz çocuğunuzun kaslarına, duruşuna ve reflekslerine bakacaktır. O da çocuğunuzun fiziksel gelişimini soracaktır. Beyninizde herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için doktorunuz BT taraması veya MR gibi özel testler de önerebilir.

Tedavi

Tedavi seçenekleri nelerdir?

CP için tedavi yoktur. Çocuğunuzun CP’si varsa, doktorunuz aşağıdakileri içerecek bir tedavi planı oluşturmanıza yardımcı olacaktır:

Fiziksel terapi: Egzersiz ve kas eğitimi çocuğunuza denge, esneklik, koordinasyon ve güç kazandırır. Fizik tedavi, çocuğunuza koltuk değnekleri, ateller veya gerektiğinde tekerlekli sandalye kullanmayı öğrenmesine yardımcı olabilir.

Konuşma terapisi: Bir konuşma terapisti çocuğunuza konuşma ya da işaret dili, yutma ve yeme konusunda yardımcı olabilir.

Mesleki terapi: Bu tür terapiler çocuğunuza kendilerinin bakımı konusunda nasıl yardımcı olabileceklerini öğretir. Çocuğunuza evde veya okulda günlük aktivitelerde bulunmalarını öğretebilir. Ayrıca, çocuğunuzun yazma gibi ince motor becerilerini öğrenmesine veya geliştirmesine yardımcı olur.

İlaçlar: Doktorunuz kasların sertliğini azaltmak için kas gevşetici reçeteleri yazabilir. Çocuğunuz nöbet geçiriyorsa, doktorunuz antikonvülsan bir ilaç da önerebilir.

Ameliyat: Çocuğunuzun kasları veya tendonları çok sert ise doktorunuz ameliyat önermektedir

Benzer Yazılar