Sağlık
Boğmaca Nedir? 12.04.2017

Boğmaca, son birkaç yıldır dramatik bir diriltti haline gelmiştir. Birden fazla durumda boğmaca belirtileri olan büyük salgınlar meydana gelmiştir. Bebek ölümleri yalnızca sağlık hizmeti sağlayıcılarının değil, aynı zamanda medyanın da dikkatini çekti.

Boğmaca hastalığında antibiyotikler standart konvansiyonel tedavi olmasına rağmen, bu ciddi durumla savaşmanıza ve semptomların süresini azaltmanıza yardımcı olacak öksürük ve bakteriyel enfeksiyonlar için doğal ilaçlar vardır.

Boğmaca Nedir?

Boğmaca, çok bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Buna Bordetella pertussisi bakterileri neden olur. Ağır kesici bir öksürük olarak nitelendirilir. Nefes almaya çalışan bir boğmaca hastasından , yüksek perdeli ses gelir. Boğmaca, havaya püskürtülen bakterilerle dolu damlalarla yakın temas yoluyla kişiden kişiye geçer. Boğmaca nedeniyle gerçekleşen ölümlerin çoğu, 3 aydan küçük bebekler arasında gerçekleşir.

Etkili antibiyotik tedavileri ve evrensel aşılama stratejilerine rağmen uzun zaman önce ortaya çıkan boğmaca hastalığı hala tehlikeli bir hastalıktır. Gelişmiş ülkelerde bile tehlikeli bir hsatalıktır. Her yıl dünya genelinde düşük gelirli ülkelerde yaklaşık 16 milyon boğmaca vakası görülmektedir.

2015 yılında ABD'de 20.762 boğmaca öksürüğü vakası (2014'te 32.000'den fazla, 2012'de 48.000'den fazla vakada görülmüştür) Çocuklarda ve yetişkinlerde boğmaca ölüme neden olan ani ve şiddetli öksürüğün etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bronkoskopun (soluk borusunun ve büyük bronşların içini incelemeye yarayan aygıt) en son ortaya çıkardığı öksürük, yetişkinlerde boğmaca tehlikesi ve ölüm dahil olmak üzere komplikasyonlara en yatkın olan riskli bebeklere yayılma riskini vurguluyor.

Boğmaca belirtileri olan insanlar antibiotik tedavisinden 5 gün sonra (antibiyotik gibi) veya ilaç almadığınızda öksürüğün başlamasından 21 gün sonra bulaşıcı hale gelir. Boğmaca geliştirmenin en büyük korkularından biri, enfeksiyonu ölümcül sonuçlara yol açabilecek küçük bir çocuğa veya bebeğe geçmesidir.

Boğmaca Belirtileri

Boğmaca belirtileri genellikle maruz kaldıktan 5-10 gün sonra gelişir. Bazen üç hafta kadar sürebilir. Baygınlığı olan hastalar şiddetli öksürük nöbetleri geçirirler. Bunlara genellikle boğmaca, öksürdükten sonra derin bir nefes alırken yapılan sesler ve dehidrasyon, nefes darlığına ve hastaneye yatırılmaya neden olan kusma eşlik eder.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, boğmaca belirtilerinin gelişmesi 3 aşamalıdır :

- Catarrhal: 5 ila 10 günlük inkübasyon süresinin ardından, boğmaca belirtileri gelişmeye başlar. Catarrhal semptomları, solunum yollarının birinde mukoza zarlarının iltihabını içerir. Bu aşamada genellikle 7 ila 10 gün sürer.

Özellikleri şunlardır: mukoza zarlarının iltihabı, düşük dereceli      ateş ve zaman zaman daha şiddetli hale gelen hafif, ara sıra öksürük.

- Paroksismal: Öksürük genellikle diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi başlar, ancak daha sonra paroksismal hale gelir, yoğun ve ani anlamındadır. Öksürüğün paroksismleri gece daha fazla ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe genellikle 2-6 hafta sürer, ancak 10 haftaya kadar sürebilir, sıklık ve şiddette artar. Öksürmeler o kadar hızlı olur ki kalın mukusları akciğerlerden atmak zordur. Bu öksürükler genellikle sonunda  kusma ve tükenmeye neden olabilir. Ortalama olarak, öksürme atakları 24 saatte 15 kez gerçekleşir; ilk 1-2 hafta boyunca sıklık artar, 2-3 hafta boyunca aynı sıklıkta kalır ve kademeli olarak azalır.

- Convalescent: iyileşme evresi genellikle 7 ila 10 gün sürer. Kademeli iyileşme, 2 ila 3 hafta içinde kaybolan daha az inatçı öksürük saldırısı ile karakterizedir.

6 aydan küçük çocukların çoğu paroksismal öksürük ya da karakteristik "kambur" özelliği göstermez. Bebekler genellikle apneyi (nefes almada soluk soluğa veya duraklamalara), solunum bozukluğuna maruz kalmamak için siyanozdan Oksijen ve bradikardi yaşarlar. (yavaş kalp hızı).

Boğmaca ölüme neden oluşu küçük çocuklarda görülür. Bildirilen ölümlerin neredeyse yüzde 90'ı, 1 yaşın altındaki aşılanmamış bebeklerde görülür. Araştırmacılar, kandaki beyaz hücrelerin sayısındaki artışla birlikte lökositoz düzeyinin yüksek olmasının hastaneye kabul edilen çocuklarda ölümcül bir sonuç çıkabileceğini saptadı.

Boğmaca Sebepleri

Bordetella pertussisi adı verilen bir bakteri boğmacaya neden olur. Enfekte bir kişi öksürürken veya hapşırırken bakteri dolu dropletler havaya püskürtür. Ardından, yakınlardaki herkesin akciğerlerine ulaşabilir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, aşılanmamış veya eksik aşılanmış 12 aylıktan küçük bebekler ciddi ve hayatı tehdit eden komplikasyonlar ve ölüm için en yüksek riski taşırlar. Hastalık genellikle ergen ve yetişkinlerde daha az şiddetlidir. Tipik , bu yaş grupları arasında daha az yaygındır. Bununla birlikte, ergenlik ve yetişkinlik döneminde duyarlı hale gelen ve B. pertussis bakterilerinin dolaşımını sürdüren aşılanmış bireyler arasında bağışıklığın azalması nedeniyle boğmaca öksürme sıklığında bir artış vardır.

Benzer Yazılar