Sağlık
Demans Hastalığı (Bunama) Nedir?  01.12.2017

Demans (Bunama) Nedir? 

Latince karşılığı demens’dir. Mens, zihin anlamına gelir. Demens ise zihnin yitirilmesi durumudur. Halk arasında bunama olarak bilinen demans en genel haliyle zihnin sonradan yitirilmesidir. Doğuştan gelen zihin problemleri demans değildir. Demans hastalarında yakın geçmişi hatırlayamama, bilgi, davranış ve günlük yaşamdaki işlerin yürütülmesiyle ilgili sorunlar görülür.
Alzeheimer hastalığı ise bir demans türüdür. Bu hastalıkta beyin hücrelerinde oluşan dejenerasyon sonucu zihinsel güç azalmakta ya da işlev göremez hale gelmektedir. Demansların yaklaşık içte ikisinden fazlasından Alzeheimer hastalığı sorumludur. Genellikle 50 yaş üstü insanlarda görülür.

Demans, bellek ve diğer bilişsel işlevlerde ilerleyici bir bozulma ile birlikte entelektüel yeteneğin yitirilmesi durumudur. Günlük yaşam aktivitelerinde kayda değer bir bozulma vardır. Günlük yaşam aktivitelerinden kasıt, sıradan yani kompleks olmayan aygıtların kullanımı, ev işlerini yapabilme, kendi kişisel bakımını yapabilme alışveriş, para kullanımı gibi faaliyetlerdir. Alzheimer hastasında ilk dikkati çeken belirtilerden biride hastanın yakın geçmişini hatırlayamamasıdır. Ayrıca depresyona da dikkat etmek gerekir. Herhangi bir hastalık olmamasına rağmen el becerilerinde bozulma görülebilir. Uyku bozuklukları, dil problemleri, nesneleri tanıyamama, yalnız başına seyahat edememe, evin yolunu bulamama ve koybolma gibi problemler olabilir. Hasta içinde bulunduğu durumu kavrayamaz, ancak yanlış giden bir şeyler olduğunun farkındadır. Hatta bu durum depresyona ve sinirliliğe neden olabilir. Depresyon varsa mutlaka tedavi edilmelidir.

Alzheimer hastalığı genellikle sinsi bir şekilde başlar ve geçen yıllar boyunca sürekli olarak ilerleyici bir seyir gösterir. Alzheimer hastalığı başladıktan sonra geri dönüşü yoktur. Sinsice başlayan ve ilerleyici zihinsel bozukluklara yol açan hastalık yaşlıyı 10 yıl içinde yatağa bağımlı hale getirebilir. Aynı belirtiler aniden ortaya çıkarsa bunu Alzeheimere bağlamamak, mutlaka araştırmak gerekir. Bu hastalığın teşhisi kişi ve ailesinin verdiği öykülerin karşılaştırılmasıyla, beyin haritalamasıyla, bazı kan testleriyle, nöropsikolojik testlerle ve MR tetkikiyle doktor tarafından yapılır. • Unutkanlık başlayabilir 


 • Örneğin ailenizin ziyarete geldiğini unutabilir veya yakından tanıdığınız insanların adını unutmaya başlayabilirsiniz. 


 • Eskiden her zaman yaptığınız, örneğin dükkâna giden yolu bulma, kapıyı kilitleme veya yatağı toplama gibi normal işleri yapmakta zorluk çekebilirsiniz. 


 • Daha önceleri sevdiğiniz, örneğin ailenizle veya arkadaşlarınızla beraber olmak gibi aktiviteler artık ilginizi çekmeyebilir. 


 • Her zaman kullanmış olduğunuz sözcükleri, hem bildiğiniz diller , hem de anadilinizde unutmaya başlayabilirsiniz. 

Hem erkekler, hem de kadınlar demans hastalığına yakalanabilir. Bu hastaların büyük çoğunluğu 65 yaşını aşkın olan insanlardır. Bazen gençler de demans hastalığına yakalanabilir. 

Demans hastası olup olmadığınız konusunda size yardımcı olabilecek kişi sorumlu doktorunuzdur. Acaba demans hastası mıyım diye bir kuşkunuz varsa, doktorunuzla bu durumu paylaşın.  • Demans veya başka bir hastalığınızın olup olmadığının bilinmesi (teşhis konulması) önemlidir. 


 • Size doğru bir şekilde yardım edilmesi (durumunuzun takibi) ve doğru tedavinin uygulanması için bir teşhis konulması şarttır. 


 • Teşhis konulması ailenizin ve arkadaşlarınızın size doğru bir şekilde yardım etmelerini kolaylaştırabilir. 

Doktorunuz:  • Günlük yaşamınızda neleri yapıp yapamadığınız konusunda sorular sorabilir, 


 • Neleri hatırlayabildiğinizi araştırabilir, 


 • Neler anladığınızı araştırabilir, 


 • Kan durumunuzu inceleyebilir (kan tahlilleri yaptırabilir), 


 • Sizi özel bir makineyle beyin lminizin çekilebileceği bir yere 


 • gönderebilir, 


 • Demans hastalığı uzmanı olan bir doktora gönderebilir (bir uzmana havale edebilir). Uzman doktor sizi daha kapsamlı bir biçimde muayene edecektir. 

Demans Hastalığının İlâcı Var Mıdır? 

Demans hastalığınızı tamamen tedavi edip, geçirecek hiçbir ilâç yoktur. Bazı demans türleri için, yaşadığınız değişim ve rahatsızlıkları azaltacak (dindirecek) ve bütün bunlara rağmen, daha kolay yaşayabilmenizi sağlayacak ilâçlar vardır. Bu tür ilâçlara ne kadar erken başlarsanız o kadar daha çok faydasını görürsünüz. 

Demans Hastalığına Rağmen İyi Bir Yaşam Sürdürebilmek İçin Yapabileceğiniz Bir Çok Şey Vardır:  • Sık sık aileniz ve arkadaşlarınızla beraber olun, 


 • Başkalarına kendinizi nasıl hissettiğinizi anlatın, 


 • Aileniz ve arkadaşlarınızdan yardım etmelerini rica edin, 


 • Sizinle aynı durumda olan başka insanlarla konuşun, 


 • Becerebildiğiniz hobilerinizi ve ilginizi çeken şeyleri yapmaya devam edin, 


 • Bedeninizi çalıştırın, örneğin yürüyüşe çıkın, 


 • İyi ve sağlıklı gıda alın, 

Hastalığınızı ve bu hastalığa rağmen yaşamınızı nasıl iyi bir şekilde sürdürebileceğinizi araştırıp, öğrenin,  Doktorunuzda ve internette bu konular hakkında pek çok bilgi bulunmaktadır. 
 

Benzer Yazılar