Sağlık
Dispepsi ( Hazımsızlık ) Hastalığı Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yolları Nelerdir? 07.02.2018

Dispepsi ( Hazımsızlık ) Hastalığı Nedir? 

Hazımsızlık veya mide küsmesi olarak da bilinen dispepsi, üst karındaki rahatsızlığı veya ağrıyı anlatan bir terimdir. Bu bir hastalık değildir. Dispepsi genellikle şişkinlik, mide bulantısı ve geğirme gibi semptomlardan oluşan bir gruptur.

Hazımsızlık genellikle sindirim sisteminin mukozasıyla temas eden mide asidi (sindirim sisteminin hassas koruyucu astarı nedeniyle oluşur. Mide asitleri mukozayı parçalayıp, tahriş ve iltihaplanma yaratarak hazımsızlık semptomlarını tetikler.
Çoğu vakada hazımsızlık, beslenme ya da içki ile bağlantılıdır. Bazen enfeksiyon veya bazı ilaçlar da neden olabilir.

Belirti ve Bulgular

Midede yanma hissi, şişkinlik, bulantı, kusma, geğirme, acı su gelmesi, göğüste yanma hissi duyulabilir. Fizik muayene çoğunlukla normaldir. An­cak karaciğerde veya dalakta büyüme, ka­rında kitle ve asit gibi bulgular organik bir hastalığın göstergesidir.
Dispepsi çoğunlukla masum olmakla birlik­te bazen derin mide ülseri gibi ciddi rahat­sızlıkların da ön belirtisi olabilir. Dispeptik bir hastada; yaşın 50’nİn üzerinde olması, istemeden kilo kaybı, yutma güçlüğü, şid­detli kusma, katran rengi cıvık dışkı çıkar­ma, kan kusma, karında dolgunluk hissi gi­bi belirtilerden her hangi birisi varsa; altta ciddi bir hastalık olabilir. Bu takdirde has­tanın hemen bir sağlık kuruluşuna baş vur­ması gerekmektedir.

Dispeptik hastalar organik bir hasta­lığı olanlar ve olmayanlar şeklinde iki kate­goriye ayrılır. Tanıda önemli olan organik nedenler olan; mide ya da duodenum ülse­ri, gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH), gastrit, gastroparezi (mide boşalmasının uzaması), safra kesesi taşlan, anjina gibi kalp hastalıkları, yağlı karaciğer, siroz veya karaciğer kanseri gibi karaciğer hastalıkları, pankreatit veya pankreas kanseri, çölyak hastalığı veya Crohn hastalığının tespit edilmesidir. Bu amaçla doktor hastanın şikayetine göre gerekli görürse kan tetkikleri, (tam kan sa­yımı, sedimentasyon, karaciğer fonksiyon testleri, amilaz ve gebelik testi) üst endoskopi (ucunda kamera bulunan ışıklı bir ci­hazdır; yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı görüntülenip, mukozal biyopsi ve helikobakter pyiori araştırılmasına ola­nak verir), radyografik inceleme (pasaj grafisi, gastrik boşalma zamanı (özellikle şe­ker hastalarında uzar), batın sonografisi (ultrason) ve ek tetkikler isteyebilir.

Dispepsi Hastalığının Tedavisi

 Dispepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar kişiye göre ve hastalığın ilerlemesine göre değişmektedir. Dispepsi de ilk olarak etyoloji ortadan kaldırılmak için uğraşılır. Uzun süren dispepsi vakalarında ise eradikasyon tedavisi uygulanmaktadır.

Bazı kişilerde dispepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında antiasitler ve asit baskılayıcılar yer alır ve bu ilaçlarla hastanın durumu kontrol altına alınmaya çalışılır. Dispepsi hastalığı geç fark edilirse bu hastalığa ek olarak birçok farklı hastalıkta görülebilmektedir.

Hastalığın daha da ilerlememesi için dispepsi tedavisi için acele edilmelidir. Dispepsi sadece ilaçlarla tedavi edilen bir hastalık değildir. Dispepsi hastalığına yakalanan kişilerin dikkat edecekleri bazı önemli noktalarla, hastalığın belirtileri ve ağrısı en aza indirilerek hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Bu nedenle doktorun vereceği ilaçlar ile birlikte tavsiyelere de dikkat edilmelidir. Dispepsi hastalığına yakalanan kişilerin tedavi sürecinde dikkat etmesi gereken durumlar şunlardır: • Yemek yerken bir oturuşta aşırı yemek yenmemelidir.


 • Yemeklerde baharat kullanılmamalıdır.


 • Yüksek asit içeren domates ve turunçgil tüketimi en aza indirilmelidir.


 • Sigara içimi azaltılmalıdır.


 • Alkollü içeceklerden uzak durulmalıdır.


 • Kafein ve gazlı içecekler en az seviyede tüketilmelidir.


 • Karnı sıkacak olan dar giysiler giyilmemelidir.


 • Yemek yedikten hemen sonra yatılmamalıdır ve uzanılmamalıdır.


 • Yatmadan en az 2 – 3 saat önce yemek yeme işlemleri bitirilmelidir.


 • Yatılan yatağın baş kısmı ayak kısmından en az 15 cm daha yüksekte olmalıdır.


 • (Yüksek yastık kullanılmamalıdır. Yatağın başucu kısmı altına kitap gibi sert cisimler koyarak yükseltilmelidir. )


 • Diyet yapılmalıdır.


 • Mideye dokunan yiyecekler tüketilmemelidir.


 • Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.


 • Asitli meyvelerin tüketimi azaltılmalıdır.


 • Yemek porsiyonları küçültülmelidir.


 • Az ve sık sık yemek yenmelidir.


 • Çok uzun süre aç kaldıktan sonra aşırı yemek yenmemelidir.


 • Stres azaltılmalıdır.

 
Yukarıda sayılan tedaviler kişinin kendisine uygulayacağı tedavilerdir. Bu maddeler dikkat edildiği zaman dispepsi hastalığının ilerlemesi durdurularak ortaya çıkan belirtiler azaltılır.

Benzer Yazılar