Sağlık
Epilepsi Nedir? 03.02.2017

Epilepsi Nedir?

Epilepsi beynin bir bozukluğudur. Epilepsisi olan insanlar beyninde normal olmayan, nöbetlere neden olan elektriksel aktiviteye sahiptir. Farklı nöbet türleri vardır. Bazı durumlarda, nöbet sarsıntı, kontrolsüz hareketler ve bilinç kaybına neden olabilir. Başka durumlarda, nöbetler sadece bir karışıklık dönemine, boyuna büyüme veya kas spazmına neden olur. Epilepsiye "nöbet bozukluğu" da denir.

Tek bir nöbet epilepsi sayılmaz. Epilepsi hastalarında nöbet dönemleri tekrar eder.

Epilepsi akıl hastalığı değildir ve düşük bilginin bir işareti değildir. Ayrıca bulaşıcı değildir. Nöbetler normalde beyin hasarına neden olmaz. Nöbetler arasında, epilepsisi olan bir kişi, başkalarından farksızdır.

Epilepsi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Epilepsi ve Gebelik

Epilepsi belirtileri nelerdir?

Epilepsinin birincil semptomu nöbetlerdir. Tek bir nöbet epilepsi sayılmaz. Epilepsi hastalarında nöbet dönemleri tekrar eder.

Çok çeşitli nöbetler vardır ve bunların her biri farklı belirtilere neden olur. Bazı yaygın nöbet türleri şunları içerir:

- Genel tonik-klonik (grand mal) nöbetler: Bu tür nöbetler bütün beyne etki eder. Nöbet sırasında, vücuttaki kaslar katılaşır (sertleşir), daha sonra sarsılır ve büzülür (konvülsiyonlar denir). Nöbete sahip olan kişi genellikle bilinç kaybı yaşar (baygınlıklar). Ayrıca, çene sıkışabilir, dil veya yanak ısırabilir veya mesanenin kontrolünü kaybedebilir.

- Yoksunluk (veya küçük kötü nöbetler): Bu tür nöbetler bütün beyni etkiler ve genellikle sadece birkaç saniye sürer. Çevresinden habersiz olması, aniden konuşması veya hareketini bırakması veya kas hareketlerinde küçük değişiklikler olması mümkündür.

- Kısmi (fokal) nöbetler: Bu tür nöbetler beynin yalnızca bir bölümünü etkiler. Belirtiler beynin nöbetin başladığı yere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, kısmi nöbet duyguların veya duyuların (örneğin, halüsinasyon, uyuşma, karıncalanma veya görme, zevk, koku, dokunma veya işitme gibi diğer değişiklikler) değişikliklere neden olabilir. Bu tip nöbet, kas kasılmalarına da neden olabilir (örneğin, kişinin başını alışılmadık bir şekilde hareket ettirmesine veya kolunu veya bacağını sarsmasına neden olabilir). Veya nöbet, bazen de ağız veya dudak hareket ettirme, çiğneme veya yutkunma veya el hareketleri gibi olağandışı tekrarlı hareketlere neden olabilir.

Nöbet başlamadan önce bazı insanlarda baş dönmesi, duygusal değişiklikler veya görme değişikliği (halüsinasyonlar gibi), koklama (orada olmayan bir kokuyu koklar) veya dokunuş (hissizlik veya karıncalanma gibi) hissederler. Buna bir aura denir.

Doktorumu ne zaman aramalıyım?

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu arayın:

- 5 dakikadan uzun süren bir nöbet geçirirseniz.

- Nöbet sırasında kendinizi yaralarsanız.

- Nöbet geçirirken ve sonrasında genelde kendinizi nasıl hissettiğiniz şekli değişirse.

- Nöbet geçirdikten sonra iyileşmek normalden uzun sürerse.

- Nöbetleriniz daha şiddetli hale gelirse veya daha sık görülürse.

- Birinci nöbetten hemen sonra ikinci bir nöbet meydana gelirse.

- Hamileyseniz

- Şeker hastalığınız varsa.

- Vücudunuzun bir tarafında ani bir baş ağrısı, uyuşukluk ya da zayıflık var ya da nöbetten hemen önce görme ya da konuşma ile ilgili problemleriniz varsa. Bunlar felç belirtileri olabilir.

Epilepsi neden olur?

Doktorlar, epilepsiye neyin neden olduğunu bilmiyorlar. Epilepsi riskinizi artırabilecek bazı şeyler şunlardır:

Genetik: Epilepsisi olan bir ebeveyn veya kardeşi olan insanlar epilepsi gelişimi için yüksek bir risk altındadır.

- Kafa travması: Ciddi kafa yaralanmaları, yaralanmadan bazen yıllar sonra epilepsi oluşturabilir.

- Enfeksiyon: Menenjit, ensefalit ve AIDS gibi enfeksiyonlar epilepsi riskini artırabilir.

- Tıbbi koşullar: Diğer tıbbi durumlar, Alzheimer hastalığı, inme, beyin tümörleri veya beyindeki kan damarlarıyla ilgili sorunlar gibi epilepsi riskini artırabilir.

- Hamilelik, doğum ya da erken gelişme sırasındaki problemler: Bazı vakalarda, gebelik sırasında ortaya çıkan enfeksiyonlar, doğum sırasındaki problemler, doğuştan gelen beyin bozuklukları (doğumda beyindeki sorunlar) ya da bir bebeğin beyninin yaralanması epilepsiye neden olabilir.

Epilepsi nasıl teşhis edilir?

Epilepsiyi teşhis etmek için doktorunuz tıbbi geçmişinizi inceleyecek ve nörolojik bir muayene yapacaktır. Doktorunuz kan tetkikleri ve elektroensefalografi (EEG), bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi testleri de tavsiye edebilir. Bu testler doktorunuzun beyin faaliyetinizi izlemesine ve kanamanız veya tümörler gibi problemler için beyninizi incelemesine izin verir.

Epilepsi nasıl tedavi edilir?

Epilepsi genellikle ilaçla tedavi edilir. İlaç nöbetlerinize yardımcı olmazsa, doktorunuz ameliyat veya diğer tedavileri önerebilir. Doktorunuz epilepsiye neyin neden olduğunu biliyorsa, nedeni tedavi etmek nöbetleri durdurabilir.

Benzer Yazılar