Sağlık
Nevralji Nedir? 06.04.2018

Nevralji Nedir?

Nevralji ağrısı oldukça şiddetli ağrılardır. Ani ve tekrarlayan ağrılar; bıçak saplanması, şimşek çakması, karıncalaşma, yanma ve donma gibi tabirlerle ifade edilmektedir. Ağrılar çoğu zaman dayanılmaz bir şekilde, birkaç saniyeden fazla süren, aniden kaybolan ve ara ara tekrarlayan nitelikte olmaktadır. Nevralji oldukça keskin ağrılardır. Özellikle belirli dönemlerde hassaslaşarak en ufak bir temasta bile şiddetli ağrı hissedilmesine neden olabilir. Bu ağrılar öksürme, hapşırma veya yemek yeme sırasında tetiklenerek ani ağrılara veya spazmlara neden olabilir.

Nevralji, erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görülmektedir. Genellikle 50-70 yaş aralığında görülen nevralji, sinir sisteminin herhangi bir yerindeki hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak genellikle ağrıların nedeni kesin olarak bilinmemektedir.

Nevralji ağrısı oldukça şiddetli ağrılardır. Ani ve tekrarlayan ağrılar; bıçak saplanması, şimşek çakması, karıncalaşma, yanma ve donma gibi tabirlerle ifade edilmektedir. Ağrılar çoğu zaman dayanılmaz bir şekilde, birkaç saniyeden fazla süren, aniden kaybolan ve ara ara tekrarlayan nitelikte olmaktadır. Nevralji oldukça keskin ağrılardır. Özellikle belirli dönemlerde hassaslaşarak en ufak bir temasta bile şiddetli ağrı hissedilmesine neden olabilir. Bu ağrılar öksürme, hapşırma veya yemek yeme sırasında tetiklenerek ani ağrılara veya spazmlara neden olabilir.

Nevralji, erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görülmektedir. Genellikle 50-70 yaş aralığında görülen nevralji, sinir sisteminin herhangi bir yerindeki hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak genellikle ağrıların nedeni kesin olarak bilinmemektedir.

Karşılaşılan Nevraljiler

Trigeminal Nevralji  

Yüzde görülen Trigeminal Nevralji adı verilen ağrı yüz yıkama, yüze dokunma, yemek yeme gibi etkenlerle başlar. Bu ağrı kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Genellikle de 50-70 yaşlarında ortaya çıkar. Trigeminal nevralji en sık görülen nevraljilerden biridir. Ayrıca baş ve yüzü tutan ense, boğaz, dil gibi değişik yerlerde yanma, çakma, bıçak saplanması şeklinde ağrıya neden olan glossofarengial nevralji, oksipital nevralji gibi birçok nevralji tipi de vardır. Özellikle başın arkasında, ense bölgesine doğru, genellikle tek taraflı saçlı deride kendini gösteren oksipital nevralji saç tarama sırasında fark edilir. Oksipital sinir basısının habercisidir.

Mareljezia Parestetika  

Bacakta duyusal siniri tutarak uyluk yan yüzünde yanma ile kendini gösteren mareljezia parestetika pantolon veya elbise teması ile acımaya neden olur. Obezite, hamilelik, geçirilmiş cerrahi operasyonlar( kasık fıtığı, rahim ameliyatları gibi),  düşük bel/dar  pantolonlar, zorlanarak yapılan egzersizler, diyabet(şeker hastalığı) ve sinire bası gibi nedenlere bağlı olabileceği gibi vitamin düşüklüğünün de habercisi olabilir.

Postherpetik Nevralji  

Zona, suçiçeği hastalığını oluşturan virüsün meydana getirdiği bir sinir iltihabı tablosudur. Baloncuklu içi sıvı dolu deri döküntüleriyle gelişen zona hastalığına bağlı döküntüler erken dönemde uygulanan antiviral tedavilerle kontrol altına alınır.
Hastaların bir kısmında döküntüler iyileştikten sonra da döküntü olan bölgede ortaya çıkan ve 3-6 ay kadar devam edebilen ağrılara ” Postherpetik nevralji” denir. Ağrılar şiddetli, yanma, yırtılma, zonklama tarzındadır.

Nevralji Nedenleri

Sentomatik nevralji hastalık yapıcı bölgesel ya da genel etkenlerden ileri gelebilir. Hastalık yapıcı bölgesel etkenler, donma, üşütme gibi ısısal kökenli ya da sıkışma, ezilme, bir sinirin dış bir darbe, yabancı bir cisim tarafın dan irkitilmesi, ur, anevrizma, kırık kemiğin yer değiştiren parçaları, çok fazla sıkıştırılmış, ya da kötü yerleştirilmiş alçı aracı gibi mekanik kökenli olurlar.
Hastalık yapıcı genel etkenler ise hastalık kökenli frengi, malarya, grip, tifo, paratifo,  dış toksik kökenli ”alkol, tütün, arsenik, kurşun, civa zehirlenmeleri”, iç toksik kökenli ”damla, şeker hastalıkları sonucu yozlaşan metabolizmanın patolojik ürünlerinden doğan zehirlenmeler”  romatizma kökenli olabilirler. Zayıflık, nevrastani, isteri ise nevraljinin meydana gelmesini elverişli kılan sebepler arasındadır.

Nevralji Belirtileri

Nevralji çok şiddetli ve ani ağrılar olarak tanımlanmaktadır. Birkaç saniye veya birkaç dakika süren ağrılar aniden ortadan kaybolsa da ara ara tekrarlayarak nöbetler şeklinde ortaya çıkar. Ancak hasta iki nöbet arasında kendini iyi hisseder. Hareket, yorgunluk, bölgesel basınç, öksürük, hıçkırık ve esneme gibi durumlarda ağrı aniden ortaya çıkabilir.
Nevraljiyi diğer ağrılardan ayıran özelliği ani ve şiddetli olmasıdır. Ağrı spontan bir şekilde meydana gelebileceği gibi tetikleyici etkenlerin uyarılması sonucunda da görülebilir. Bu nedenle ağrının ne zaman ve hangi şiddette görüleceğini önceden tahmin etmeniz pek mümkün değildir.
Hastalar genellikle ağrıyı tarif ederken; elektrik çarpması, bıçak saplanması, yanma, batma, donma ve karıncalanma gibi ifadelerle anlatmaktadır. Ağrı genellikle çok hızlı şimşek gibi hissedilir ve oldukça kısa sürelidir.

Nevralji Tedavisi

Nevraljinin çok zor olan tedavisi için çeşitli yollara başvurulur. Bunların başlıcaları fizik tedavisi ‘’sıcaklık uygulamaları, röntgen ya da morötesi ışınlarla ışınım, ısı tedavi, galvonoterapi, ses ötesi tedavisi”  ilaç tedavisi ”ağrı dindirici iğneler, B1 vitamini, arı ve yılan zehirleri, kan çekici maddeler ve bölgesel olarak uygulanan ağrı giderici pomatlar” cerrahi işlemler ”ağrı yapan sinirin kesilmesi, bir kısmının alınması, sinirin omurgadaki arka köklerinin kesilmesi”dir.
Eğer nevraljiyi meydana getiren sebep saptanmışsa bunun giderilmesine çalışılır. Örneğin frengi kökenli nevraljide frengiye karşı uygulanan tedavi, damla, şeker gibi hastalıklardan ileri gelen nevraljide ise bu hastalıklara karşı tedavi uygulanır.  Alkol ve tütün kökenli nevraljilerde alkol ve sigara bırakılır. Toksik kurşun kökenli nevraljide süreğen kurşun zehirlenmesine uygulanan tedavi uygulanır.

Nevralji çok sayıda siniri etkileyebilir. Bu açıdan çeşitli nevralji türleri vardır. Örneğin yüzde meydana gelen ve prosopalji adını alan beşinci kafa siniri  tregeminus nevraljisi; bacaklarda görülen ve siyatik adını alan kalça siniri nevraljisi,  kollarda görülen ve brakialji adını alan kol siniri nevraljisi,  göğüste görülen kaburga içi sinirleri nevraljisi başlıca türlerdir. En çok bilinen ve en önemli nevralji türleri beşinci kafa siniri nevraljisi ve kalça siniri nevraljisidir.
 

Benzer Yazılar