Sağlık
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Avantajları Nelerdir? 06.11.2023

Tamamlayıcı sağlık sigortası, kamu sağlık sigortası kapsamı dışında kalan tedaviler için gereken giderleri karşılar. Kamu sağlık sigortası çoğu kez yalnızca kısmi tıbbi teminat sağlar. Sağlık gibi önemli bir konuda kısmi koruma yerine tam bir koruma elde etmek önemli bir avantajdır. Kamu tarafından karşılanan devlet destekli temel sağlık sigortalar tarafından karşılanmayan sağlık giderlerinde sorun yaşamamak için üçüncü taraf şirketlerin sunduğu tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak uygun bir çözümdür.

Tamamlayıcı sağlık sigortası en basit tanımıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan özel sağlık merkezlerinde talep edilen katkı payının teminat altına alındığı bir sigorta türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, temel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan ödemeler için devreye alınabilen bir sigorta çeşididir.

Temel sağlık sigortası devlete bağlı çalışan Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlarına sağlık hizmetleri kapsamında verdiği destektir. Temel sağlık sigortası kapsamının dışında kalan ödemeler ve tedavilerde, tamamlayıcı sağlık sigortası  ile hastaların sağlık problemleri konusunda endişelerinin giderilmesi sağlanır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile güvence altına alınan sağlık hizmetlerinden en önemlileri ve en sık gereksinim duyulanları şunlardır:

 • Tedavi tetkik ve kontrol için özel hastane tercih edilmesi durumu
 • Yatarak tedavi alınması gereken haller
 • Diş tedavileri
 • Gözlük vb. gereksinimler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İle Temel Sağlık Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Temel sağlık sigortası vatandaşların yaptırmaya zorunlu olduğu, devlet destekli sağlık sigortasıdır. İhtiyaç duyulan en temel sağlık hizmetlerine vatandaşlar tarafından kolayca ulaşılabilmesini sağlar. Fakat hayatın akışı içinde karşılaşılan özel tedaviler, özel ilaçlar ya da özel hastane giderleri için söz konusu temel sağlık sigortası tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ise temel sigortanın kapsamı dışında kalan tedavi gereksinimlerine ait giderlerin karşılanmasını sağlar. Böylece tamamlayıcı sağlık sigortası ile aniden ortaya çıkabilen ağır hastalıklar ve/veya ciddi tedaviler karşısında aileler ya da bireyler çaresiz duruma düşmez.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının en önemli avantajı, beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilen acil rahatsızlıklar, kazalar ya da özel tedavilerle karşı karşıya kalındığında aile üzerine binebilecek finansman ağırlığını azaltabilmesidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan bireyler rahatsızlandıkları takdirde özel hastaneye başvurarak daha kısa sürede tedavi olma şansını yakalar ve bu durumun ailenin refah düzeyini düşürmesinin de önüne geçebilirler.

Tamamlayıcı sağlık sigortası aile içerisinde yeni yetişmekte olan çocuklar için sıklıkla gerekli olabilecek diş tedavileri ve/veya gözlük masraflarını da finanse ederek, ailede sağlık sorununu ciddi bir problem haline gelmesinin önüne geçer.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Olmalıdır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmaya karar veren bireyler her şeyden önce kendi aileleri içinde rastlanması mümkün hastalıklara ve gereksinim duyacakları tedaviye uygun bir program seçmelidir. Bu nedenle herhangi bir tamamlayıcı sağlık sigortası planı seçerken göz önünde tutulması gereken başlıca noktalar şunlardır:

 • Kronik hastalıklar
 • Özel tedaviler
 • Diş tedavileri

Tamamlayıcı sağlık sigortası seçimi yaparken üzerinde önemle durulması gereken bir başka nokta da sigorta için ödenmesi gereken prim miktarının ve ödeme şartlarının ailenin finansal dengesini bozmayacak düzeyde olabilmesidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmadan önce gerek sigorta şirketleri gerekse sundukları poliçeler üzerinde detaylı araştırmalar yapmak yerinde bir davranıştır. Çünkü her sigorta şirketinin kendi bünyesi içinde yapmış olduğu çok çeşitli sağlık sigortası planları bulunmaktadır. Söz konusu poliçeler standart değildir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken iki ana amaca hizmet edip etmediğine dikkat edilmelidir. Söz konusu ana amaçlar şunlardır:

 • Aile bireylerinin sağlık gereksinimlerinin karşılanması
 • Ani ortaya çıkabilecek sağlık sorunu için gereken harcamaların karşılanabilmesi

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmanın diğer önemli avantajları şunlardır:

 • Bahse konu sigorta şirketi ile anlaşması bulunan özel hastanelerde fark ücreti ödenmesine gerek kalmaz. Muayene ve tedavi nedeniyle hastane tarafında fatura edilen giderler tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından ödenir
 • Bireylerin yüksek standartlarda sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasının sağladığı avantajlar sayesinde aile bireylerinin sağlık gereksinimleri için önceden plan yapılabilir
 • Sağlık hizmeti alırken hesapta olmayan sürpriz harcamaların ödenmesine gerek kalmaz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Sunulan Değişik Biçimde Planlanmış Poliçeler

Tamamlayıcı sağlık sigortasının en genel haliyle iki alternatifi vardır. Bahse konu alternatifler şunlardır:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından destek sağlanan özel hastanelerin muayene ve tedavi ücretlerini kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası için hazırlanan poliçe ödemeleri çok yüksek tutarlı olmayıp, bütçenize uygun rakamlar içinde dönebilir.
 • Daha ağır sağlık sorunları ile karşılaşıldığında kullanılmak üzere bireylerin hastanede yatarak tedavi almaları gereken hallerde devreye giren bir başka sigorta planı daha masraflı olmakla birlikte, ilerleyen zamanlarda kullanılmak üzere çok çeşitli finansman avantajları sağlayabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırabilmek İçin Gerekli Şartlar Nedir?

Genellikle tamamlayıcı sağlık sigortası olabildiğince çok bireyi kapsar ve sağlık hizmeti sunar. Kişiler 60 ila 65 yaşlarına kadar rahatlıkla tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetinden yararlanmak için yeni sigorta başvurusunda bulunabilirler. 65 Yaş üzeri bireyler yeni bir sigorta yaptıramasa da ellerinde bulunan sigortalarını yenileyerek sağlık sorunlarına karşı koruma altına girebilirler.

Çok küçük bebekler ise doğumun üzerinden 14 gün geçtikten sonra tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girebilir. Bütün bu bilgiler göz önünde tutularak sağlık kadar önemli bir konu şansa bırakılmadan olabildiğince kapsamlı bir şekilde tamamlayıcı sağlık sigortası ile korunmalıdır.

Benzer Yazılar