Sağlık
Tinnitus Nedir? Türleri, Nedenleri, Belirtileri Nelerdir? 19.09.2018

 

Kulakta çınlama veya kulak çınlaması, kendi başına bir hastalık değil, dikkat edilmesi gereken altta yatan koşulların bir göstergesidir.

Tinnitus Nedir?

Tinnitus, gerçek bir sesin harici varlığı olmadan insan kulağının içindeki rahatsız edici ses algısı ile karakterize edilen bir durumdur.  Latince 'zil sesi' anlamına gelen tinnitus, kulakta gürültülü bir his, biraz da uğultu, vızıltı, ıslık ya da tıslama gibi adlandırılır. Tinnitusun ses duyumu, her zaman periyodik veya kalıcı olabilir. Kulak duyumundaki zil , düşük tiz veya yüksek perdeli olabilir ve bir veya iki kulakta hissedilebilir. Kulak çınlaması kulakla ilişkilendirilebilir, ancak gerçek kaynağı beyin hücreleri ağında bulunur.

Tinnitus Türleri Nelerdir?

Tinnitus Genellikle Aşağıda Belirtildiği Gibi İki Çeşide Ayrılır:

Amaç Tinnitus: Genellikle kulak çınlaması olan kişiler sadece bu tür sesler hissedebilir, ancak, bazı nadir durumlarda da etrafındaki insanlar tarafından duyulabilir. Bu tip kulak çınlaması, bir gözlemci tarafından, hastanın kulağının yakınında veya boyun ve kafa bölgesinin etrafında preslenmiş bir stetoskop yardımıyla tespit edilebilen, objektif bir kulak çınlaması olarak tanımlanmaktadır. Bu tip kulak çınlaması genellikle kas veya vasküler bir hastalık ile ilişkilidir ve toplam tinnitus vakalarının yüzde 5'inden fazlasını oluşturmaz. Sıklıkla pulsatil kulak çınlaması olarak tanımlanır, ki bunlarda ilgili ses, kişinin nabzı ile eşzamanlı olarak  hissedilebilir.

Subjektif Tinnitus: Subjektif tinnitus daha sık görülen bir tinnitus tipidir ve bununla ilişkili ses sadece acı çeken kişi tarafından algılanabilir. Bu tür kulak çınlaması en çok hasarlı sinir veya saç hücresinin bir sonucu olarak ortaya çıkan genel kulak rahatsızlıklarında bulunur.

Tinnitus Nedenleri Nelerdir?

Soğuk algınlığı veya  konser gibi uzun bir süre yüksek sesle gürültü duyulan bölgelerdeki ve etraftaki insanlar gibi rahatsızlıklar geçici bir tinnitus ile sonuçlanabilir ve bu da ciddi bir endişe kaynağı olmaz. Tinnitus'un diğer başlıca nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İç Kulağa Zarar: Tinnitus durumunun ortaya çıkmasının en yaygın nedeni iç kulağın içindeki hasardır. Genellikle duyduğumuz sesler, dış kulaktan orta kulağa geçer ve sonunda iç kulağa ulaşır. İç kulak, bir koklea, çok sayıda hassas saç hücresi ve sesleri beyne ileten işitsel sinirlerden oluşan sarmal bir tüpten oluşur. Koklea kısmen zarar gördüğünde, beynin bazı bölümleri bilgi almayı durdurur. Beynin bu kısımları, koklea işlevinin işleyiş kısmından gelen sinyalleri dikkatle izler ve sinir devresindeki dengesizliğe yol açar ve tinnitus ile ilişkili gürültüye yol açar.

Yaşlılık: Yaşlılarda tinnitus genellikle doğal yaşa bağlı işitme kaybının birincil göstergesidir.  Genellikle işitme sinirlerinin zayıflamış hassasiyetine yol açar.
Gürültü Kaynaklı: Gürültü eğilimli bir ortamda, yol ekibi, müzik konserleri, gürültülü fabrikalar ve endüstriler gibi uzun süreler boyunca çalışan bireyler de sonunda tinnitus durumunu geliştirebilirler. Yüksek gürültüye karşı sürekli maruz kalma, iç kulakta bulunan hassas duyusal saç hücrelerine zarar verir ve beyne ses sinyalleri gönderme işlemine müdahale eder. Yüksek sesli bomba patlamalarının yakınında bulunan askerler gibi savunma kuvvetleri içindeki insanlar da, ses işleme beyin dokularında meydana gelen hasar nedeniyle bu tür işitme kayıplarını geliştirme konusunda gelişmiş bir risk altındadırlar. Bu gibi koşullar gürültüye bağlı işitme kaybı olarak adlandırılır.

Pulsatil Kulak Çınlaması: Bu tür bir tinnitus ritmik sesler hastanın nabzı ile birlikte duyulur. Pulsatil tinnitusun nedenleri, boyun veya baş bölgesinde güçlendirilmiş türbülans veya kan akışının değiştirilmesini içerir. Bunun nedeni, arter duvarlarındaki yağ birikintilerinden kaynaklanabileceği gibi, düz kan akışını engelleyen ve tinnitusa neden olan daralmış arterlere yol açabilir. Beynin oluşumunda beyin tümörleri veya deformitesi de tinnitus seslerinin ortaya çıkmasının arkasındaki nedendir.

İlaç Yan Etkisi: Tinnitus sorunu, antidepresanlar, kanser ilaçları, sedatifler, ibuprofen ve aspirin gibi anti-enflamatuar ilaçlar da dahil olmak üzere bazı ilaçların yan etkisi olarak da ekilebilir.

Bunların dışında tinnitus, yüksek veya düşük tansiyon, kulak ve sinüs enfeksiyonu, kadınlarda hormonal değişiklikler, tiroid bezinin işleyişinde anormallik, kan damarı veya kalp hastalığı gibi bir dizi sağlık durumunun bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. orta kulak iltihabı, orta kulak iltihabının neden olduğu kulak kanalı tıkanıklığı, orta kulakta anormal kemik büyümesi, Meniere hastalığı, Paget hastalığı, delinmiş veya perfore kulak zarı, kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma ile karakterize bir durumdur. Kulakta ses yaratabilecek kan ve hızlı dolaşımın incelmesine neden olur.

Tinnitus Belirtileri Nelerdir?

Tinnitus'un kendisi, işitme sisteminde bazı rahatsızlıkları işaret eden bir semptomdur. Hafif ve şiddetli semptomları olan farklı kişilerde değişik etkiler olabilir.

Sese Duyarlılık: Bazı insanlar müzik, radyo veya televizyona karşı daha fazla duyarlılık hissedebilir ve normal ses seviyelerinde olsa bile rahatsız edici derecede yüksek sesle hissedebilirler. Bu durum hyperacusis olarak adlandırılır. Uzamış tinnitus ve işitme kaybından muzdarip bireyler müzik halüsinasyonları yaşayabilir.

Geceleri Ya Da Sessizce Sersemletme: Normalde gece ya da uyumaya çalışırken olduğu gibi sessiz dönemlerde durum daha da kötüleşir. Bu süre zarfında, sizi tinnitus'un dahili zil sesinden uzaklaştırmak için çok az veya hiç dış gürültü olmadığından ses daha belirgin hale gelir.

Bazı Fiziksel Pozisyonlar: Bazı insanlar başlarını döndürürken veya uzanırken olduğu gibi belirli duruşlara girdiklerinde de bir ses duyabilirler.

Düşük Frekanslı Sesler: Yeraltı makinelerinden veya borulardan gelen trafik gürültüsü sesleri gibi düşük frekanslı seslere sürekli olarak maruz kalan kişiler, karıştırıcı-öğütücü, fanlar, klima üniteleri gibi yaygın ev aletleri, genellikle yanlışlıkla tinnitus sesini dışarıdan, kulaklarından ya da başlarından üretilmiş olmaktan ziyade dışarıdan geliyor gibi algılarlar.

Tinnitusun yoğunluğu, bir kişinin duruma karşı verdiği cevaba göre değişir. Birçok kişi uykuda zorluk çeker, endişeli ve depresif hissedebilir, rutin görevlerine konsantre olamaz. Tinnitus hastalarının çoğu da işitme kaybından muzdarip olmakla birlikte, tinnitusun kendisi hastanın duyma yeteneğini kaybettiğini göstermez.

Tinnitus Tanısı

Tinnitusun doğru teşhisi için doktorunuz birkaç muayene yapacaktır. Bunlar çoğunlukla odyolojik testleri ve sağlığınıza ilişkin bazı basit soruları içerir.

İşitme Testi

Bu testte, kulaklıklı ses yalıtımlı bir odada oturmanız gerekecektir. Orada, kulaklarınızdan birinde bir anda ses çalınır ve sesi duyduğunuzda, durumunuz değerlendirilir veya teşhis edilir.


 

Benzer Yazılar