Sağlık
Zehirlenme Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir ? 11.12.2017

Zehirlenme

Bir  zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel bir terimdir.  Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir , süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalık haline ya da ölüme  yol açar.

Gaz Zehirlenmeleri

Gaz, buhar ve dumanlar, yakıcılıkları nedeniyle gözleri, solunum yollarını tahriş ederek ürkütücü bir etki yaratabilir, kesik ve boğucu bir öksürükle birlikte, kazazedeyi boğacak hale getirip, bu nefes alınamayacak ortamdan tek başına çıkamayacak kadar sarsabilir 

Göz yaşartıcı bombaların gazları, klor gazının yayılması (önceden soda konan bir tuvalet küvetine asla çamaşır suyu dökmeyin), plastik maddelerden yayılan dumanlar, tehlikeli ve boğucu olabilir 

Bazı gazlar da, oksijen taşıyan kan alyuvarları için zehirlidir: Renksiz ve kokusuz bir gaz olup, yanma iyi gerçekleşmediği takdirde yayılan karbon oksidi gibi  Rölantide çalışan araba motorları, kömür sobaları, ocaklar, iyi kurulmamış gazlı su ısıtma aygıtları, apartmanların alt katlarındaki çatlak borular vb  aynı gazı yayabilirler 

Bu olayda zehirlenme, baş ağrıları ve kusmalarla başlar; besin zehirlenmesi izlenimi verir  Ardından kazazedenin üzerine, yerinden kalkıp yardım istemesini engelleyecek kadar şiddetli bir yorgunluk çöker  Bazen bütün aile bireylerinin ölümüne bile sebep olan bu zehirlenmeler, bazı kimseler üzerinde, ölümü atlatsalar dahi, iyileşmesi imkânsız pek çok beyin arızası bırakabilir 

Yine bazı küvet ve çukurlardan yayılan, kokusuz veya kötü kokulu başka gazlar da, karbon oksidi zehirlenmesine sebep olur  Genellikle bu kazalar, gerekli tedbirlerin alınmadığı işyerlerinde meydana gelir ve işçilerin ölümüne yol açar 
Buna karşılık evlerde, mutfakta kullanılan bütan, propan gibi birtakım doğal ve tüple dağıtılan gazlar, zehirleyici değildir 


Bir odadaki gaz sızmasının içerdeki bütün oksijeni yok edip had bir boğulmaya sebep olması, çok enderdir Ancak bu gazlar da çok çabuk parlayıp, infilak edebilir  Bu infilak ise, yaralının akciğerlerini parçalayarak ya da sebep olduğu yıkıntıyla, ölümlere sebep olur 

Yakıcı Madde Zehirlenmesi ? Asit vb Zehirlenmeleri

Yakıcı maddeler genellikle gözden uzak kalan küçük çocuklar tarafından, merakla karıştırıldıkları şişe, tüp ve kaplardan içilir  Üze rinde "Tehlikelidir", "Asit" ve "Yakıcıdır" yazılı etiket bulunan bu tür maddeler, çocukların erişebilecekleri yerlerde bırakılmamalıdır  Ayrıca bu maddeler asla besin konan şi şe ve kaplarda saklanmamalıdır  Aksi halde yetişkinler dahi bir kaza kurbanı olabilirler 

Yakıcı Maddelerin Etkisi

Yakıcı maddelerin yutulması, üst sindirim yollarında ıstırap verici yaralanmalara ve felaketle bitecek durumlara yol açabilir  Dudaklar, ağız, boğaz, yemek borusu ve mide yanabilir, yemek borusu ve midede delinmeler görülebilir  Başlangıçtaki yanıklar tedavi edilse bile, çok çeşitli cerrahi müdahaleler gerekebilir  Boğaz da, solunum yollarının girişi de (larenks ve soluk borusu ağzı) aynı şekilde yanabilir  Bu sırada meydana gelebilecek ödem (şişme), solunumu aksatabilir 
Yakıcı maddelerin oluşturduğu belirtiler çok açıktır ;

•    Ağız düzeyinde yanma, büyük acı;
•    Ağız içinde kızarıklık ve ufunet;
•    Yutma güçlüğü ve göğüste ağrılar;
•    Solunum güçlüğü, ses tonunda değişiklik (solunum yollarında berelenme belirtisi) 

Tedavi 

İlk önce kazazedeyi sakinleştirmelisiniz.   Yakıcı maddenin içinde bulunduğu şişe veya tüpün üzerindeki tarifi okuyun  Doktoru aradıktan sonra, nasıl davranmanız gerektiği konusunda sizi aydınlatması için tarifi ona da okuyun 
Hafif zehirlenmelerde, size çocuğu ara bayla en yakın hastaneye götürmeniz ve telaştan hızlı sürmemeniz hatırlatılacaktır  Dramatik bir durum söz konusuysa, doktor kendisi gelecektir 


Yakıcı madde yalnız dudakları ve yüzü tahriş etmişse, on dakika süreyle bol suyla yıkayın  Su yutturmamaya dikkat edin  Diğer bütün durumlarda, kazazedeye kesinlikle su veya başka bir sıvı içirmeyin, çünkü tahrişat daha da yayılabilir 

İlaç Zehirlenmeleri

İlaç Zehirlenmesi Sebepleri:

Kaza veya Hata

ilaçların nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili prospektüsleri özenle okuyun  Hap ve ampulleri çocuklarınızın erişebileceği yerler de bırakmayın  Büyüklere ait ilaçlan, çocuklarınıza vermeyin 

Yaşamamak İsteği

Tehlikeli ilaçları, ruhsal durumları bozuk kişilerin yanında bırakmayın  Özellikle uyumak için hiçbir yerden çekinmeyecek uykusuzluktan yakınanlardan çekinin 

Aşırı İlaç Alma

Bazı insanlar nasıl kurtuluşu alkolde ararsa, bazıları da selameti, ilaçlarda bulacaklarını zannederler  Dikkatli olun 

İlaçların Etkisi

ilaçlar, genellikle bazı organlar üzerinde etkili olurlar  Uyku ilaçları, ağrı kesici ilaçlar ve morfinin türevleri olan bazı ilaçlar, sinir merkezlerinde doğrudan etkilidir  Bazıları da solunumu etkiler (solunum güçlükleri)  Kalp-damar hastalığı ilaçları, kalbin sinirsel kumandasını etkileyip, kalp atışlarında bozukluklara sebep olur, hatta bazen kan dolaşımı bozukluklarına bile yol açabilirler  Bazı ilaçların da karaciğer, böbrekler, akyuvarlar üzerinde etkileri vardır  Bu tür ilaçlardan zehirlenme halinde, tasfiyeleri doğal yollardan aranır (tenkiye, kusma)  Yapay böbreğe bağlanma, özel anti dostlar da, çıkar yollardır 

İntihar Amaçlı İlaç Zehirlenmeleri

İntihar etmek amacıyla aşırı dozda ilaç aldığını söyleyen biriyle de karşı karşıya gele bilirsiniz  Dikkat! Bu iddiayı hiçbir zaman tehdit olarak kabul etmeyin ve olayı ciddiye alın  İddiaya karşı çıkmak yerine, hangi saatte ilaç aldığını saptamaya çalışın  Boş ilaç kutularını arayın  Özellikle şunu bilin: Bazı kalp ilaçları, bilinci hemen etkilemez, ama bir süre sonra çok ciddi kalp-damar rahatsızlıklarına veya diğer organlarda arızalara sebep olabilirler  Böyle bir kişiyi asla tek başına bırakmayın  Çünkü ikinci bir girişimde daha bulunabilir 


Bu arada doktorunuza veya bir hastane ye başvurmanızda yarar vardır 

Kokain Zehirlenmesi

Kokain bir uyarıcıdır  Mental aktiviteyi arttırır  Tozu buruna çekilir 

Belirti ve Bulgular

Hastalar ajitedir  Midriyazis, koku ve tat duyusu kayıpları, disritmi ve konvülsiyonlar gözlenir  Bu vakalarda akciğer ödemi sıktır 

Tedavi ve Bakım

Genel tedavi prensipleri uygulanır  Konvülsiyonlara karşı diazem ampul, taşikardi ve hipertansiyon için propranolol uygulanır 

Bakır Zehirlenmesi

Bakır Zehirlenmesi, Bakır oksit karbonat ve sülfat halinde endüstride sık olarak kullanılır  Bağlarda ve bahçelerde bakır sülfat fungusit olarak kullanılır  Ayrıca iyi kalaylanmamış bakır kaplarda asitli yiyeceklerin yenilmesi, yemeğe geçen bakır tuzları ile zehirlenme oluşabilir  10 g bakır sülfatın alınması öldürücü olabilir 

Belirti ve Bulgular

Mavi-yeşil renkli kusma, ağır ishal, vücut da aşırı sıvı kaybı, şok, hemoliz, akut tübüler nekroz ve karaciğerde bakır birikimine bağılı olarak hepatit görülebilir 

Tedavi ve Bakım

Mide yıkaması yapılır  Potasyum ferrosiyanür 0,6 g bir bardak suda eritilerek içirilir  Bulunmazsa bir bardak süt içinde 2 yumurta akı karıştırılarak içirilir  Penisilamin 20 mg/kg oral verilir  British Anti Leviside (BAL), dimerkapto süksinik asit tedavisinin yararı sınırlıdır 

Kurşun Zehirlenmesi

Ağır Metal Zehirlenmelerinden Akut kurşun zehirlenmesi nadirdir  Buharların solunmasıyla oluşur  Absorbe olan kurşunun öldürücü dozu 0,5 g  Kanda 50 mg/dl üzeri akut zehirlenmeyi gösterir 

Belirtiler ve Bulgular

Akut zehirlenmelerde bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ağızda metalik tat, oligürü, kardiyovasküler (kalp ve damar yetmezliği) yetmezlik, havale, ve koma görülürken daha sık olarak karşılaşılan kronik zehirlenmelerde gastrointestinal ve nöromusküler (Kas hastalıkları) belirtiler, ensefalopati (beyin hastalığı) ve hematolojik anomaliler görülür 

Tedavi ve Bakım

%1 sodyum sülfat ya da yumurta akı ve süt karışımı ile mide yıkanır  Forse ve ozmotik diürezden yararlanılır  BAL ve EDTA (Etilen diamin tetra asetik asit) birlikte uygulanır  BAL her 4 saatte bir 4mg/kg IM uygulanır  İlk 5-7 günlük tedaviden sonra penisilamin tedavisi devam eder  Konvülsiyonlarda (Havale) diazepam, karın ağırısında kalsiyum glukonat, ağrı geçmezse morfin kullanılır 

Korozif Madde Zehirlenmeleri

Korozif etki gösteren maddeler; sülfirik asit, nitrik asit, hipoklorik asit gibi mineral asitler ve soda, potas, amonyak (amonyak zehirlenmesi), hipoklorid (çamaşır suyu) gibi kostik alkalilerdir 

Belirti ve Bulgular

Temas eden mukoza bölgesindeki ağrının şiddeti kusma ile birlikte artar  Kanlı kusmalar sıktır  Glottis ödemi gelişebilir  Akut dönem atlatılırsa özofagus iltihaplanması ve mediastinit, gastrik perforasyon (bağırsak delinmesi) ve özofagus (yemek borusu) darlığı gelişebilir 

Tedavi ve Bakım

Mide yıkama, kusturma yada asit ve baz gibi nötrolizan tedavisi uygulanmaz  Aktif kömürün yararı yoktur  200 ml su veya süt içilir  IV sıvı tedavisi yapılır  Ciddi glottis ödemi varsa trakeostomi (gırtlağa nefes alımı için delik açılması) yapılır  Darlık gelişmemesi için kortikosteroidler kullanılır  Perforasyon veya peritonit ya da geç dönemde ortaya çıkan darlıklarda cerrahi girişim yapılır 

Böcek İlaçları İle Zehirlenme

Haşere (Böcek) İlaçları ile zehirlenmeler, Organik fosfor içeren bileşiklerdir  Asetil kolin yükselir  kolinerjik kriz yapar.  Etkisi alınan ilacın dozuna göre değişir 

Belirti ve Bulgular

Baş ağrısı ve ataksi (düzensiz kas hareketleri) gibi nörolojik belirtiler ve bradikardi, pupillalarda kontraksiyon, hipotansiyon, sekresyonlarda artma, pulmoner ödem, diyare, bronkospazm gibi kolerjinik belirtiler görülür.  Ölüm nedeni genellikle solunum merkezi ve solunum kaslarının felci ve bronkospazm sonucu solunum durması ile olur  Bazen kalp durması gözlenebilir 

Tedavi ve Bakım

Cilt üzerindeki bulaşmalar sabunlu su ile yıkanarak temizlenir  Ağızdan alınan durumlarda özofagusta problem yoksa Mide yıkaması ve aktif kömür uygulanır  Kolinerjik krizi kontor altına almak için atropin (toplam doz 50 mg'a kadar) yapılır  Antidot olarak pralidoksim kullanılır  Pralidoksim, asetil kolinesteraz enzimine yapışan organik fosfatlı molekülü yerinden koparır  2 dakika içinde 1 g verilir 

Barbitüratlarda Zehirlenme

Barbitürat , sakinleştirici ve uyku getirme amacıyla kullanılan ağır bir etki yaratabilen, anestezik amaçlı da kullanılabilen bir ilaçtır. İlk barbitürat, 1860'lı yıllarda Almanya'da elma asidi ve insan idrarı gibi maddelerden oluşturulup Adolph Baeyer tarafından üretilmiştir.

Tedavide sedatif, hipnotik ve antikonvülsan olarak kullanılır  İlaç bağımlılığı, intihar ya da kaza sonucu zehirlenmeler de oluşur  Sekobarbital ve pentobarbital gibi kısa etkili olanlar çok toksiktir.  Etkileri 15 dakikada başlar, 2-3 gramlık tek doz öldürücü olabilir  Öldürücü kan düzeyi 35 g/ml üzerindedir  Fenobarbital (luminal) gibi uzun etkili olanın etkisi 3-6 saatte başlar  5 gram ve üzerindeki dozlar öldürücüdür 

Belirti ve Bulgular

Hafif vakalarda baş dönmesi, nistagmus, ataksi ve dizartri, hipotoni, yüzeyel solunum, apne, hipotansiyon, hipotermi, ağır vakalarda MSS depresyonu ve derin koma gözlenir 

Tedavi ve Bakım

Antidotu yoktur  Semptomatik tedavi yapılır  İlk 6 saat içinde gastrik laval yapılır.  Aktif kömür uygulanır  Solunum yakından izlenir  Fenobarbital zehirlenmesinde idrar alkalileştirilir  (pH 7,5) Sıvı infizyonu ile şok önlenir  Gerekirse dopamin yapılır  Hasta komadaysa hemoperfüzyon ve hemodiyaliz uygulanır  Kardiyak aritmiye neden olduklarından MSS uyarıcıları kullanılmamalıdır 

Parasetamol Zehirlenmesi

Parasetamol Zehirlenmesi (Asetominofen), Analjezik ve antipretik olarak yaygın kullanılır  Toksik doz 140 mg/kg  Karaciğer toksisitesi yapar .

Belirtiler ve Bulgular

Bulantı ve kusma ilk görülen belirtidir  24-48 saat içinde karaciğer enzimlerinde hafif yükselme, 2-3 gün sonra sağ kadran ağrısı, hepatomegali, sarılık ve kanama gelişebilir  İlacı plazma konsantrasyonu ilk 4 saat içinde 250 mg/litre, 12 saat içinde 50 mg/litre'den ve protrombin zamanı 22 saniyeden uzun ise prognoz kötüdür. 

Tedavi ve Bakım

Destekleyici tedavi yapılır  İlk 1 saat içinde ipeka şurubu ile kusturma, 1 saati geçmişse gastrik lavaj yapılır  Müshille beraber aktif kömür verilir  Asetilsistein (mucomyst), assist şurup antidot olarak kullanılır  İlacın alımından sonra ilk 16 saat içinde verilmelidir  Başlangıç dozu 140 mg/kg, %5 dekstroz içinde 15-30 dakikada verilir  70 mg/kg 4 saatte verilir  Oral kullanımın kusmalardan dolayı faydası yoktur 

Salisilat Zehirlenmesi (ASA)

Bu grup ilaçlar kanın kohsantrasyonunu değiştirir ve beyinde solunum sistemini etkilerler  İntihar amacıyla alınabileceği gibi yüksek tedavi dozlarında da görülebilir  Toksik doz; 150 mg/kg dan yüksek dozlar alındığında gözlenir  Alınmasından sonraki ilk 6 saatte 50 mg/dl den yüksek salisilat düzeyi hafif, 70 mg/dl den yüksek düzey orta şiddette, 100 mg/dl'nin üstü ise ağır zehirlenmeyi düşündürür 

Belirti ve Bulgular

Solunum sistemini etkiler, medullayı uyardığı için hiperventilasyon (aşırı soluk alıp verme durumu) yapar  Gastrointestinal sistem (GİS) iritasyonu; bulantı, kusma, hematemez, melana, metabolizma hızlanır; beden ısısı artar, hipogisemi görülür, kalsiyum ve potasyum seviyesi düşer  Nörolojik bulgularda; tinnitus (kulak çınlaması), laterji, yüksek dozlarda halüsinasyon, nöbetler, komalar görülür 

Tedavi ve Bakım

GİS temizleme yöntemi (İpeka şurubuyla kusturma, mide yıkama ve aktif kömür), hipoglisemiye karşı dextroz, IV sıvı verilir, serum içinde K verilir  (K seviyesine göre), Metabolik asidoz (pH 7,1'in altında) için gerekli ise, NaHCO3, nöbetler başlarsa diezepam, mide kanamasını önlemek amacıyla antiasit (ulcuran), kanı temizlemek için yapılacak son işlem hemodiyaliz yapılır  Antidotu yoktur 

İyod Zehirlenmesi

İyot Zehirlenmesi, İyot ile iyot bileşimlerinin tüketilmesi durumunda zehirlenme ve deride alerjik yönde aktiviteler ortaya çıkar  Kronik zehirlenmeler çoğunlukla tedavi niyetiyle alınan iyot bileşikleri ile gerçekleşir 

Belirti ve Bulgular

İyot Zehirlenmelerinde, 20-30 gram tentürdiyot öldürücü bir etki yaratabilir  Koyu renkte kusma, Ağız da yanma, ağrı ve irritasyon gerçekleşir  Ağızda kötü bir tat ve yanık durumu oluşur  Deri kısmında alejik döküntüler meydana gelebilir  Böbrek yetmezliği, Şok, hafıza kaybı (kollaps), İshal yanında ölümede yol açabilir 

Tanı ve Tedavi

Hastaya nişasta ile karıştırılmış su içirtilir ve kusturulmaya çalışılır  Yumurtanın akı ve unlu çorba verilir  Kusturma işlemi, hastanın kusmuğunun rengi normale dönünceye kadar sürdürülmelidir  Emme (Absorban) olarak aktif kömür ile süt verilir  Mide yıkaması nişasta karıştırılmış su ile yapılır  Vücuttaki iyot nişastanın mavi renge dönüşmesine yol açar  Bu durumda, vücut da halen İyodun bulunduğu anlamına gelir 

Karbondioksit Zehirlenmesi

Karbondioksit Zehirlenmesi, Karbondioksit oranının havada yoğun bulunduğu yerlerde solunum yapılması halinde zehirlenme etkisi vardır 

Belirtiler ve Bulgular

Nefes Darlığı (dispne), baş ağrısı, kulakta çınlama, kan basıncında meydana gelen artış, zehirlenmenin yoğun olması halinde hastanın koma ve şok geçirme ihtimali yüksektir 

Tanı ve Tedavi

Karbondioksit Zehirlenmeleri durumunda, Hasta karbondioksit oranının yoğun olduğu ortamdan çıkartılır ve Temiz hava aldırılır  Hastaya suni solunum uygulanır  Yüz çevresine ve göğüs kısmına soğuk su ile masaj yapılır 

Bal Zehirlenmesi

Bal Zehirlenmeleri, Toplumda Deli Bal olarak bilinen, çoğunlukla Kuzey Anadolu Bölgesinde üretilen balların tüketilmesiyle meydana gelen zehirlenme durumudur Yüksek duyarlılığa bağlı meydana çıkar 

Belirti ve Bulgular

Deride kaşıntı, ürtiker (deride pembemsi döküntüler), kalp atışlarında meydana gelen yavaşlama, kan basınçlarının düşmesi, bayılma, larenks ödemi (boğaz içi şişlik) oluşabilir 

Tanı ve Tedavi

Antihistaminikler (kaşıntı, alerji önleyici) bu tip haplar Ürtiker ve larenks (boğaz şişliği) ödemi gibi belirtiler meydana gelenlerde kullanılır 

Besin(Gıda) Zehirlenmesi

Gıda Zehirlenmesi, Yeteri kadar pişirilmemiş et, besin zehirlenmesine neden olur  Kusma, bulantı, ishal, halsizlik gibi belirtilere yol açan salmonella bakterisinin bulunması ihtimali yüksektir  Yemek hazırlamaya başlamadan önce ellerin ve araç gereçlerin sabunlu ve sıcak su ile yıkanması gerekir çiğ haldeki kıyma ellenildiği takdirde eller ağıza götürülmemelidir 

Belirtiler (Gıda Zehirlenmeleri)

Besin Zehirlenmelerinde sıklıkla bulantı, kusma, Karın ağrısı, ishal durumları görülür  Belirtiler 1 saat ile 4 günlük süre içinde başlayabilir birçok bakteri besin zehirlenmesine neden olur  Midye tarzı kabuklu deniz ürünleri önemli yer tutar  Kimyasal besin zehirlenmeleri; bulantı, kusma ishal, halsizlik, aşırı tükürük üretimi, bilinç kaybı, gibi belirtiler yaratır Gıdaların sağlıksız yöntemlerle saklanması etkendir 

Tedavi Yöntemleri

Ağır şikayet yoksa doktora başvurulmadan tedavi sonuçlanabilir Kusma, ishal gibi durumlar zehiri atmaya yardımcıdır  İlk 24 saat doktora başvurulmaması kaydı ile herhangi bulantı yada ishal hapları kullanılmamalıdır  Sıvı tüketilebilecek durumlarda temiz su ve sulu gıdalar alınmalıdır  Genellikle Çorba, Haşlanmış Patates tüketilmelidir bu yolla vücudun su kaybı giderilmeye çalışılır  Yüksek ateş olmaması durumunda antibiyotik ilaçların kullanılması gerekmez  Sıvı kaybı fazlaysa ve buna bağlı olarak şok gelişirse, damarlardan sıvı enjekte edilmesi gerekebilir 

Benzer Yazılar