Diğer
Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar? 09.04.2024

Ferdi kaza sigortası, sizi ve bütün sevdiğiniz yakınlarınızı başlarına gelebilecek talihsiz kaza oluşumlarına karşı güvence altın alır. Herhangi bir kaza olduğunda sigorta şirketi tarafından ödenen teminat ve tazminat desteği ile yaşana kötü kaza deneyimlerini rahatça atlatıp, normal yaşamınıza devam edebilmenize yardımcı olur.

Ferdi kaza sigortası poliçesi sayesinde beklenmeyen bir durum karşısında ortaya çıkabilecek sakatlık ölüm vb. gibi durumlarda yapılması gereken tedavi masrafları vb. için yapılan ödemeler karşısında parasal anlamda çaresiz kalmazsınız. 

Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi Nedir?

Ferdi kaza sigortası poliçesi en basit tanımıyla beklenmedik zamanda ve koşulda ortaya çıkan bir kaza neticesinde meydana gelen fiziksel yaralanma, sakatlık ya da ölüm hallerinde toplu tazminat ödemesi almanızı sağlayan bir sigorta poliçesidir.

Ferdi kaza sigortası poliçesi sayesinde olabilecek önemli bir kaza neticesinde sizin ve sevdiklerinizin bir güvenlik ağında kalmanızı sağlarsınız. Ferdi kaza sigortası poliçesi sayesinde, herhangi bir kaza sonucu sigorta yaptıran kişinin kendisinin ya da ailesinin geçimini sağlayamaması halinde, poliçe sahibi ve ailesi yaşam standartlarında herhangi bir düşme olmadan hayatını sürdürebilir.  

Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmak Mecburi Mi?

Ferdi kaza sigortası yaptırmak yasal olarak zorunlu bir uygulama olmayıp, bireylerin kişisel tercihlerine göre yaptırıp yaptırmamaya karar verdikleri bir sigorta türüdür. Fakat her ne kadar bireysel olarak ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunlu olmasa da, seyahat şirketlerinin organize ettiği turlara katılan yolcuların ferdi kaza sigortası yaptırması yasal olarak zorunludur. Bu yasal zorunluluğun konmasındaki amaç, yolculuk sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kazanın yol açacağı parasal hasarın kolaylıkla ödenebilmesinin sağlanmasıdır.

Ferdi Kaza Sigortası Kapsamındaki Konular Nedir?

Ferdi kaza sigortasının kapsamında bulunan ve ödemeye konu olabilecek kazalar şunlardır:

  • İş kazası
  • Trafik kazası
  • Kayma
  • Takılma ve/veya düşme
  • Kalıcı sakatlık ile neticelenen bir kazanın yaşanması
  • Kalıcı uzuv kaybı ile neticelenen bir kazanın yaşanması
  • Herhangi bir terör saldırısı gibi  bir suç faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan yaralanma ya da öldürülme vakaları

Ferdi Kaza Sigortası İçin Belirlenen Yasal Koşullar Nedir?

Ferdi kaza sigortası genel koşulları kurumsal bir yapılanma olan Türkiye Sigortalar Birliği çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen yasal şartlar bütün sigorta acenteleri tarafından uygulanması gereken temel ve yasal koşullardır.

Ferdi kaza sigortası genel şartları şunlardır:

  • Ferdi kaza sigortası için düzenlenen poliçe en az 1 yıl süre ile geçerlidir.
  • Ferdi kaza sigortası poliçesi için sigorta yaptıran kişi tarafından ödenmesi gereken tutar üzerinde etkili faktörler şunlardır:

o   Poliçe kapsamında olması istenen ek teminatlar

o   Sigorta yaptıran kişinin bireysel ve fiziksel özellikleri

o   Sigorta yaptıran kişinin mesleği

o   Sigorta poliçesi için belirlenen maddi limit

·         Sigorta poliçesinde belirtilen şartların yerine getirilebilmesi için, kazadan sonraki ilk 24 saat içinde sigorta acentesine bilgi verilmelidir.

·         Sigorta poliçesinde belirtilen hak sahiplerinin herhangi bir tazminat alabilmesi, ancak sigorta yaptıran kişinin vefat etmesi ile mümkün hale gelir

·         Poliçede belirtilen tazminat ödemeleri sadece sigortalı tarafından belirtilmiş olan hak sahiplerine yapılır.

·         Ferdi kaza sigortası poliçe koşulları yurtdışında yer alan çeşitli ülkelerde de geçerlidir. Ancak poliçenin geçerliliği poliçe limiti ile sınırlıdır

·         Sigorta sahibine yapılacak ödeme için belirlenen süre, başvuruyu takip eden ilk 30 gündür.

·         Sigorta tarafından verilen teminat kullanılmadığı takdirde vazgeçme hakkı kullanılabilir.

Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Kabul Edilmeyen Durumlar

Ferdi kaza sigortası kapsamında olmayan haller şunlardır:

·         Karayolunda meydana gelen trafik kazasının yasalar tarafından belirtilen kurallara uyulmadığı için ortaya çıkması hali, bu duruma örnek oluşturabilecek başlıca koşullar şunlardır:

o   Kaza sırasında sürücünün ehliyetsiz olması, ehliyetsiz sürücü tarafından kullanılan araçta yolcu ya da sürücü olunması fark etmeksizin poliçe sahibine ödeme yapılmaz. Bu oluşum, kaza sigortası kapsamı dışında değerlendirilir.

o   Sürücünün yasalarda belirtilen dozun üzerinde uyuşturucu ve /veya alkol kullandığı araçta sürücü ya da yolcu olarak bulunulması sonucu yaşanan kazalar

o   Kaza sırasında yaralanma geçiren bireyin emniyet kemeri ya da kask gibi güvenlik ekipmanları kullanarak gerekli önlemleri almamış olması hali

·         Ölüm sebebinin savaş, savaş benzeri oluşumlar, askeri hareket, yabancı düşmanlık hareketleri, iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, grev, sıkıyönetim, hükümetin devrilmesi için yapılan teşebbüs, terör faaliyetleri, cinayet, cinayete teşebbüs, adam kaçırma, kaçırılan kişiyi kurtarmaya teşebbüs edilmesi neticesinde ortaya çıkması,

·         İntihar ya da intihara teşebbüs edildiği için meydana gelen yaralanma ya da alkol ve/veya uyuşturucu bağımlılığı gibi oluşumlar sonucu kişinin kendi kendine bilerek zarar vermesi hali

·         Spor amacıyla da olsa tehlikeli olduğu belli olan aktivitelere katılırken ortaya çıkan yaralanma hali

·         Yolcu kapasitesi dışında binilmiş bir araçta açık denizde ortaya çıkan kazalarda gerçekleşen yaralanma ya da ölüm hali

Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmak Vergi İndirimi Sağlar Mı?

Ferdi kaza sigortasının ödenmesi için yatırılan pimler gelir vergisinden düşülebilir. Bu sayede ferdi kaza sigortası için ödenen sigorta priminin % 15’inin geri alınması yasal olarak mümkündür.

Ferdi Kaza Sigortası İptal Edilebilir Mi?

Ferdi kaza sigortasının iptal edilebilmesi için poliçede belirtilen şartlara uyulmamış olması gerekir. Bu tip poliçeler her sigortalıya göre farklı şartlarda düzenlendiği için, her poliçenin iptal şartları da farklı olabilir. Ferdi kaza sigortasının iptali için yapılan müracaatın uygun bulunması halinde sigorta şirketi, sigortalı tarafından kullanılan güne tekabül eden tutarı keserek, geri kalan tutarı poliçe sahibine iade eder.

Ferdi Kaza Sigortası Zaman Aşımına Tabii Midir?

Ferdi kaza sigortası poliçesinde belirtilen haklardan yararlanılabilmesi için sigortalının kazayı takip eden ilk 10 gün içinde şirkete müracaatta bulunması gereklidir. Kazadan sonraki ilk 10 gün geçtikten sonra yapılan başvurular, zaman aşımına uğradığı nedeniyle geçersiz kabul edilir.

Benzer Yazılar